Bowl #S793C
H: 1¾", W: 4", 5 oz


PRODUCT
PRICE
BUY

Bowl 4" Garden Delight UNIKAT by Teresa Liana
H: 1¾", W: 4", 5 oz
H5599G
$41.95
$20.98

Bowl 4" Starry Night UNIKAT by Maria Ciszewska
H: 1¾", W: 4", 5 oz
H4988H
$108.95
$54.48

Bowl 4" Prairie Land UNIKAT by Krystyna Dacyszyn
H: 1¾", W: 4", 5 oz
H6449G
$41.95
$20.98