Platter #S322A
H: 1¼", D: 11¾",


PRODUCT
PRICE
BUY

Platter 12" Cobalt Poppies UNIKAT by Jacek Chyła
H: 1¼", D: 11¾",
H2582J
$313.95
$156.98

Platter 12" Rooster Parade UNIKAT by Monika Kuczyńska
H: 1¼", D: 11¾",
H3586K
$275.95
$137.98

Platter 12" Mosquito by Anna Pasierbiewicz
H: 1¼", D: 11¾",
H4520A
$189.95
$94.98

Platter 12" Happy Bubbles UNIKAT
H: 1¼", D: 11¾",
H6222I
$1525.97
$762.99

Platter 12" Bee Peaceful UNIKAT
H: 1¼", D: 11¾",
H6544I
$1525.97
$762.99

Platter 12" Baltic Blue by Teresa Liana
H: 1¼", D: 11¾",
H5074K
$189.95
$94.98

Platter 12" Summer Daisy UNIKAT
H: 1¼", D: 11¾",
H6449I
$1525.97
$762.99

Platter 12" L45 Hut Getaway UNIKAT
H: 1¼", D: 11¾",
H6502I
$1525.97
$762.99